24 Nisan 1920

-Hükümet kurmak zorunludur.

-Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak uygun değildir. (Süreklilik ilkesi)

-Mecliste beliren ulusal iradenin,yurt

kaderine doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur. (Ulusal egemenlik ilkesi)

-TBMM yasama ve yüretme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul, hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. (Güçler birliği ilkesi)

-Padişah ve halife, baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun olan durumunu alır.