anemi ve bazı eklem ve iskelet deformitelerini içeren nadir bir hastalıktır. Genetik kusurlarla karakterize bir durumdur. Aase sendromu anne ve babadan kaynaklanan bir problem olduğu düşünülmektedir. Birçok Aase sendromu vakası bilinen bir neden olmadan ortaya çıkar ve ailelerden geçmez genetik temeli bilinmemektedir. Bunlar, proteini doğru bir şekilde yapmak için önemli olan 20 genden 1’indeki değişiklikten kaynaklanmaktadır genler ribozomal proteinler üretir. Bu durum Diamond-Blackfan anemisine benzer ve iki durum birbirinden ayrılmamalıdır. Diamond-Blackfan anemisi olan bazı kişilerde 19. kromozomda eksik bir parça bulunur.Aase sendromunda kansızlık ile birlikte seyreden iskelet ve eklem bozuklukları şeklinde kendini gösterir. Bazı çocuklar da ek deformiteler olabilir .Aase sendromu çok nadir görülen bir durumdur. Tıp literatürün de sadece 24 vaka kayda geçmiştir.