aynı isimleri taşıyan kişilere denilse de ülkemizin farklı bölgelerinde insanlar bu kelimeyi bir hitap şekli olarak da kullanır.