yaklaşık olarak MÖ 3.000 yılında ortaya çıkmış bir kültürdür. Bu kültür etkisini MÖ 3000 ila 1700 tarihleri arasında sürdürmüştür. Yenisey ırmağı kenarında Abakan bozkırlarında ortaya çıkmıştır. Afanasyevo adını arkeolojik buluntuların rastlandığı yerden almıştır. Bozkır yaşamının özelliklerini yansıtması bakımından değerli bir sahadır. Afanasyevo külürü Altay Dağları ile Volga Nehri arasında etkili olmuştur. Bu kültür sahasında Sibirya’daki neolitik çağdan, kalkolitik çağa ve bronz çağa geçiş evrelerinin izlerine de rastlanılmıştır.