Kelimenin anlamı "serenlerin üstündeki üst ve alt yelkenleri tut" manasına gelmektedir. Denizcilik ile ilgili bir kavram olarak ifade edilmektedir.

Bir geminin denize açılma anını ve gemiye hız kazandırılması gereken anlarda yelkenlerin kullanılmasını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.