gıda, biyoyakıt gibi mahsullere yönelik talebin artması ve bunun sonucunda mal ve hizmetlerin fiyatlarının hızlı şekilde artmasını tanımlamak amacıyla kullanılır.