Bazı aile terbiye almamış siyasilerinde kullandığı sözcük

Arapça kökenli sözcüğün TDK Sözlüğü'ndeki anlamı "aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal"dır. Aptal, budala anlamındaki Arapça h-m-k kökünden gelmiştir. (Aynı kökten hamuka, hamaka, hamakat). İnsanın aklına acaba "hamak" kelimesinin de mi kökeni aynı diye gelmiyor değil.

"Ahmak misafir ev sahibini ağırlar", "ahmaka yüz, abdala söz vermeye gelmez" ve "ahmak gelin yengeyi halayığı sanır" şeklinde atasözlerimizde geçer.

Ahmakça, ahmaklaşma(k), ahmaklaştırmak, ahmaklık kelimelerinin köküdür.