görsel

Kan Dökücü Tanrı

"İntihar" diye yazar Alfred Alvarez, "Yıkanarak çıkarılamayan bir boya gibi Batı kültürüne iyice işlemiştir." Alvarez'in insan davranışının bu çoğunlukla tabu kabul edilen alanını irdelediği yeni tartışmalar açabilecek kitabı, intihar deneyimine edebiyatın içinden geniş bir temel sağlamakla birlikte hem kültürel tutumların, hem de kuramsal çalışmaların gelişimini içermektedir. Alvarez, bu kitapta Dante'den kalkıp, Donne ve Romantik Can Çekişme'ye, oradan da modern edebiyatın merkezinde yer alan Dada ve Kan Dökücü Tanrı'ya varan karanlık izi takip ediyor. Çalışmasına bir çerçeve sağlaması açısından, Al Alvarez iki intihar girişiminin değerlendirmesini yapar: Biri 1963'te yaşamına son veren yetenekli genç Amerikalı şair Sylvia Plath'ınki ve diğeri kendisinin başarısız girişimi. "Çok güzel yazılmış bir kitap, şiirsel gerçeklerle dolu. Okurun ilgisini çekeceği muhakkak, çünkü yazar kendisini bütün içtenliğiyle çalışmasına vermiş... İntihara yönelik yaklaşımlara yeni bir boyut ekliyor.'