bir ilişki sonucu, bir hesap gereğince, birinden ya da bir yerden alınması gereken ama henüz alınmamış para, mal

para verilerek alınması gereken şey.