görsel


vücut ve cisim algısında meydana gelen bozulmaların gözlemlendiği bir sendromdur. Bu sendroma sahip kişiler, nesneleri olduğundan daha büyük veya daha küçük, olduklarından daha uzak ya da daha yakın algılayabilir ve işitsel bozukluklar yaşayabilirler. Sendromun belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

• Vücut imajını farklı algılama, hareketlerde asimetri.
• Görsel algıda bozukluk.
• Zaman algısının bozulması.
• Dokunma duyusundaki bozukluklar (Örneğin; sert bir cisme dokununca oluşan süngerimsi his.)
• Ses algısının bozulması. (Hastanın mekanik seslerden daha çok doğanın kendine has seslerini duyması gibi.)
• Lilliput halüsinasyonları (Adını yine edebiyat dünyasından, Jonathan Swift’in Gulliver’in Maceraları’ndaki Küçük İnsanlar İmparatoru Lilliput’tan alır.)