görsel


vücut ve cisim algısında meydana gelen bozulmaların gözlemlendiği bir sendromdur. Bu sendroma sahip kişiler, nesneleri olduğundan daha büyük veya daha küçük, olduklarından daha uzak ya da daha yakın algılayabilir ve işitsel bozukluklar yaşayabilirler. Sendromun belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

• Vücut imajını farklı algılama, hareketlerde asimetri.
• Görsel algıda bozukluk.
• Zaman algısının bozulması.
• Dokunma duyusundaki bozukluklar (Örneğin; sert bir cisme dokununca oluşan süngerimsi his.)
• Ses algısının bozulması. (Hastanın mekanik seslerden daha çok doğanın kendine has seslerini duyması gibi.)
• Lilliput halüsinasyonları (Adını yine edebiyat dünyasından, Jonathan Swift’in Gulliver’in Maceraları’ndaki Küçük İnsanlar İmparatoru Lilliput’tan alır.)
bu sendrom adını adı üstünde alice harikalar diyarında masalından alıyor.
bu masal alice adında bir kızın bir tavşan deliğinden geçerek girdiği fantastik bir dünyada başından geçen olayları anlatır...
bu sendromun görüldüğü insanlarda tipik bulgular;
zaman,boşluk ve vücut görüntüsünü algılamada sorunlar yaşanmasıdır.
bu durum depersonalizasyon bozukluğu, kişinin kendi vücudundan ve kendi düşüncelerinden ayrışmasını, bunlara yabancılaşmasını içeren süreçlerle karakterize olan bir durumdur.
bu rahatsızlık kimi zaman, kişinin vücudunu dışarıdan izlemesi ya da bir rüya görüyormuş gibi hissetmesi olarak da tarif edilmektedir. ayrıca vücut imajının idrak edilmesindeki bozukluk,görsel ve işitsel illüzyonlar ile açıklanır.
aıws(alice in wonderland syndrome) hastalığında;
gözden gelen sinirler aracılığıyla elektriksel sinyaller şeklinde beyine iletilen bilgileri beyin derinlik algısını oluşturacak şekilde yorumlayamaz. bundan dolayı beyinde oluşan görüntüde cisimler arası büyüklük-küçüklük oranı hesaplanmamış ve mesafe algısı oluşmamış olur.