ülkemizde okullarda ingilizce'den sonra üçüncü yabancı dil olarak öğretilen dildir. ingilizceye göre daha karmaşık bir dildir.
Gramer'i zor dillerden biridir.Kaba olduğunu düşünenlere katılmıyorum. Ancak Bavyera aksanı kulağı tırmalayabilir.