bir kentin, bir yerin, bir yapının, çoğu yeraltında olan elektrik, su, telefon, kanalizasyon, yol vb. gibi, çok gerekli döşemlerinin tümü.

insanın üretime yönelmiş çaba ve bilgisini, üretimde kullanılan araçlarla üretim yöntemlerini ve üretim ilişkilerini içine alan ekonomik temel için kullanılan genel kavram.