görsel

Din ve felsefe açısından Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğu O'nun varlığı kadar önemlidir. Muhtemelen bu yüzden teistik dinlerin felsefe-teoloji geleneklerinde Tanrı'nın varlığından ayrı bir tabiatının (mahiyetinin) olup olmadığı, ilâhi sıfatların ilâhi zat'la ilişkisi önemli bir tartışmanın konusu olmuştur. Orta Çağda cereyan eden bu ayrıntılı tartışma felsefî teoloji açısından önemini bugün de korumaktadır.

Günümüz analitik felsefesinde Tanrı'nın tabiatıyla ilgili tartışmalara bağlı olarak O'nun basitliği, sıfatlarının semantik ve ontolojik statüleri konusunda yazılanlar literatürde geniş ve saygın bir yere sahiptir. Bu tartışmalarda günümüzün önde gelen analitik felsefecilerinden Alvin Plantinga'nın bu kitabının ayrıcalıklı bir yeri vardır. Küçük hacmine rağmen bu kitap Orta Çağ ve Modern Çağda yapılan felsefî teoloji alanındaki bu önemli geleneksel tartışmayı analitik felsefe yöntemiyle ele almakta ve tartışmaya özgün bir boyut kazandırmaktadır.