ticari ya da başka malların yabancı bir ülkeye gitmesinin engellenmesidir. Ambargonun amacına ulaşabilmesi için kara taşımacılığının yanı sıra hava ve deniz yollarında da uygulanmalıdır. Ambargonun arret de princeten; angaryadan ve boykottan ayırt edilmesi gerekir.