akciğer içerisindeki alveollerin hasar gördüğü bir akciğer hastalığıdır. Alveoller ya da diğer adıyla hava kesecikleri, solunumla alınan oksijenin kana geçtiği yapılardır. Dolayısıyla alveollerin hasarlanması ve hasar sonucu yıkılması akciğerdeki hava değişiminin sekteye uğramasına neden olur.