(Türkiye’de) yasaların ve yasa gücünde kararnamelerin, işlemlerin yürürlükteki anayasaya uyup uymadığı konusundaki savları kesin karara bağlayan, gerekli durumlarda Yüce Divan olarak da görev yapan yüksek mahkeme.