askerî unsurların kuvvet kullanımı sırasında uyması gereken yasa veya kuralları tanımlayan kavram. Kavrama ilk defa, 1958'de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms adlı sözlükte yer verilmiştir.