bir kimseye ya da bir topluluğa hiçbir ücret ödemeksizin ve zorla, baskı ile yaptırılan iş.

eskiden, kölelik düzeninde köylülerin derebeylerine yaptıkları ücretsiz zorunlu hizmet.