Ağrıya Duyarsızlık sendromu (AKADS) veya herediter sensoryal ve otonom nöropati tip IV, konjenital olarak ağrı hissinin yokluğu, anhidrozis, tekrarlayan ateş epizotları, mental retardasyon, kendine zarar verici davranışlar ile karakterize otozomal resesif geçişli bir hastalıktır.