kurguda, ana karakteri, engellemekle yükümlü kişidir. Karşı kişi ya da Muhalif düşman olarak da bilinir. Asıl karakterin zıttıdır. "Antagonizm ile yaratmak, üretmek" biçiminde marksizmin kuramcısı Karl Marx'ın da kullandığı bir terimdir.