eskiden, bir aileye, bir kimseye ya da bir topluluğa atalarından kalan ya da kralca sonradan verilen resim, harf ya da benzeri bir simge.

bir devlete, bir topluluğa, bir kente, bir kimseye özgü olan simge.