görsel


Aşk kelimesinin aslı farsça da "Aşeka" dan gelir.
Aşekâ: bir ağacı saran ve besinini ağaçtan alan ve zaman içinde ağacı kurutan ve öldüren sarmaşığa denir.
Rivayetlere göre, "sarmaşığın kuşattığı ağacın suyunu emmesi, onu soldurup zayıflatması ve bazen kurutması gibi aşırı sevginin de sevenin sevdiğinden başkasıyla ilgisini kestiği, onu sarartıp soldurduğu için bu duyguya aşk denmiştir."(islâm ansiklopedisi "aşk" maddesi)
İşte aşk budur. Bi yerde bünyeye zarar...