sıracaotugillerden, salkım durumunda, türlü renkte, güzel ama kokusuz çiçekleri olan otsu bir bitki.

havuz kenarlarına konulan ve ağzından su akan, aslan ya da aslan başı biçimindeki süs taşı.