Ses temelli, cümle temelli gidemeyen bireyler de en çok kullandığım yöntem
BA okuma yazma tekniğinin "a" sesli harfinin sessiz harfle birlikte oluşturduğu hece yöntemi genellikle öğrenme güçlüğü çeken ve hecelere ayirma sorunu yaşayan bireyler için kullanılan bir yöntem.Bu yöntemde yazıdan çok okumaya önem verilir. Düz yazı kullanılır. Büyük harfler, noktalama işaretlerine öncelikli önem verilmez. Ancak son derslerde öğretilir. Bireye önce sesli harfler verilir. Sesli harfler kavratıldıktan sonra sırasıyla heceler verilir. Sesli harfler önce yalnız başına verilmez. Sessiz harfler “a” sesi ile birlikte hece olarak verilir, yalnızca “d” sesi “ı” sesi ile verilir. Sessiz harfler sırasıyla ba, sa, ra, ma, ka, ça, ta, na, ya, ha, pa, şa, za, la, va, dı, ca, fa, ga, ja, ğa, şeklinde verilir. İlk sıradaki hece öğrenilmeden diğer heceye geçilmez. Bu heceleri verirken dört tane (bak, gel, al, ver) emir kipleri de verilir. Çünkü emir kipleri, cümlenin anlamlaştırılmasını sağlar. “ba” hecesinden sonra “bak” emir kipi verilir. (isa bak, baba bak). “ra” hecesinden sonra “gel” emir kipi verilir (baba gel, isa gel). “ma” hecesinden sonra “al” emir kipi verilir (para ver, maşa ver). Ba, sa, ra, ma, ka, ça, ta, na, ya, ha, pa, şa, za,la, va,dı, ca, fa, ga, ja, ğa heceleri kavratıldıktan sonra bu hecelere bağlı kalınarak sırasıyla sessiz harfler verilir. Sırasıyla r, k, ç, t, s, h, ş, y, z, m, d, l, b, n, v, p, j, c, f, c, f, g, ğ sesleri hecelere bağlanır. Artık sesler verildiği için diğer ünlü harfler ve heceler birleştirilir. Bireyin öğrenmekte zorlandığı ses ve hecelere tekrar yaptırılır. Sesler öğrenildikten sonra kelime, cümle ve metin çalışması yapılır.