iki ya da daha çok şeyin birbiriyle ilişik, ilgili ya da bağlı bulunması durumu.

iki ya da daha çok şey arasında ilişki sağlayan, onları birbirine bağlayan bağ.