Özbek Halkının 1917 yılında Sovyet yönetimine karşı Orta Asya'da başlatmış olduğu ve 1934 yılına kadar devam eden hareketin ismidir. Bu hareket Türkistan genelinde Korbaşılar Hareketi olarak isimlendirildi ve milli bir direniş olarak kabul edilmiştir. Basmacı Hareketinin temel amacı Türkistan'ı Ruslardan kurtararak özgürlüğüne kavuşturmaktır.