görsel

Mektebi Sultani ( Galatasaray Lisesi) de okumuştur. II. Abdülhamit zamanında çeşitli memuriyetlerde bulunmuş, 1908 de İnkilabından sonra çeşitli görevlerde ve Trabzon Valiliğinde bulunmuştur. Milli Mücadele zamanında Tokat Millet Vekili Seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ilk oluşturulan kabinesinde 3 Mayıs 1920 tarihinden 8 Mart 1921 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

1920 yılında Moskova'ya giden I. Heyetin ve Londra'ya giden heyetin başkanlıklarında bulunmuştur.

Bekir Sami bey 4 Eylül 1919 da Sivas'ta toplanan Kongreye de katılmıştır.