görsel

Yaşama Sanatı Günlüğü, gün gün yaşamı sanata dönüştürme çabasının dile getirilişi. Kendi deyişiyle: "kendini ve dünyayı olabildiğince geniş anlamda tanımaya çalışan bir meraklı'nın resimden sinemaya, bilimden siyasete, türküden senfoniye uzanan yüksek sesli arayışları." Bizce: "bir insanseverin, emekseverin, sanatseverin, doğaseverin gözünden, son on onbeş yılımızın, insandan bakteriye, erkekten kadına, sanattan siyasete, beyinden bedene, yaşamdan ölüme, ölümden yaşama uzanan panaroması.