İş yaşamında bedensel değil, zihinsel gücüyle var olan, diğer gruplara göre daha yüksek eğitimli ve donanımlı çalışan kesimini ifade etmek için kullanılan tabir.