:Bolluk, varlık, rahat ve huzur içinde olmak anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Varlık içinde olmak, bolluktan istifade etmek anlamlarında da kullanılan bir deyimdir. Yağ ve balın lüks bir yiyecek olmasından kinaye olarak kullanılmıştır.