kaba kıl dokuma, keçe, deri, sık dokunmuş kalın bez vb.den yapılan, direklerle tutturulan, türlü biçimlerde olabilen, sökülüp taşınabilen barınak.

direklerini dikip biçimini vererek ve üzerine örtüsünü geçirerek, çadırı içinde oturulabilecek bir durumda yerleştirmek.