resim, yazı, ayna gibi şeyleri bir yere asılabilecek duruma getirmek ya da süslemek için bunlara geçirilen kenarlık.

gözlükte cam geçirilen kenarlık.