Hükûmet ile sendika ve işverenler arasında toplu sözleşme öncesinde varılan ön anlaşma.