üzerinde tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve çalışanların oturması, türlü işlerin görülmesi için yapılar bulunan geniş toprak.

karşılıksız yararlanılan, emek ve para vermeksizin geçinilen yer, çıkar sağlanan yer.