bir fabrikanın ürettiği paraya çevrilebilir ürün, bir üretim etkinliğinden mal olarak elde edilen nesne.

bilgisayarın iç bellek biriminden bir aygıta aktarılan veri, bilgisayarın ürettiği herhangi bir sonuç.