Osmanlı İmparatorluğu'nda Hıristiyan tebaadan ve Hristiyan memleketlerinden himaye karşılığında alınan baş vergisidir.

Askerlik yapmaya elverişli gayrimüslim halktan alınan bir vergidir. Osmanlı ordusu bir Hristiyan ülkesine vardığı zaman, muhatabına üç seçenek sunardı:

İslam’ın kabulü
Cizye
Savaş.

Cizye vermeyi kabül eden Hristiyanlar günlük hayatlarında, iş ve dini ibadetlerini devlet himayesinde gerçekleştirebilirlerdi.

Islahat fermanıyla kaldırılmıştır. Sakatlardan, kadınlardan, çocuklardan ve papazlardan alınmazdı.