güzel bir görünüm ya da düşünce1,2,4 karşısında kendinden geçercesine bir duyguya, esrimeye kapılma, sessiz bir coşkuya dalma.

(Tanrı ile birleşme anlamında) kendinden geçme.