bir maddeyi buharlaştırıp ayrıştırdıktan sonra en uçucu öğelerini soğutup yoğunlaştırarak arı bir durumda yeniden ya da yeni bir öğe olarak elde etmek.

sıvı karışımlarda, karmaşık ve değişken bileşimleri oluşturan öğeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak.