bir şeyin karşılığını hak edilen ölçüde vermek şeklinde ifade ediliyor. Verilen önem ve sevgiyi ifade etmek için de bu deyim kullanılabiliyor.