‘Dehşet Dengesi’ (balance of terror), nükleer güce sahip olan devletlerden her birinin, diğerlerinin de kendisini yok edecek bir karşılık vereceğinden korkarak, nükleer silahlara dayalı bir ‘ilk hareketten kaçınması’ durumunu anlatmak için kullanılır.

Bu kavram, Soğuk Savaş döneminde ABD’nin nükleer caydırıcılık politikalarına özel atıf yapan stratejik analizciler tarafından­ kullanılmıştır.

Dehşet dengesine aynı zamanda ‘Karşılıklı Mahvolma’ da denir. Uluslararası literatürde ‘mutual assured destruction’ diye bilinen kavram başka bir deyişle; topraklarını rasyonel olarak kabul edilemeyecek derecede yüksek tahrip seviyeleriyle tehdit edebilecek kadar saldırgan kabiliyete sahip, süper güçlerin arasındaki eşitlik durumunu ifade etmektedir.
Cesur Yürek filminde uzun bacaklı edward savaş alanında şunları söylemiştir.
- Okçular
Komutan: ama efendim! bizim askerlerimizi de vurmuş oluruz.
- Onları da vurmuş oluruz diyor.