Dimyat veya Dimyad, Mısır'da bir Akdeniz limanı, Dimyat ili'nin başkenti. Nil deltasında Kahire'nin 300 km kuzeyindedir. Eyyubiler ve Asurlar zamanında Haçlılar Dimyat'a saldırmışlar ve bu bölge üzerinden Mısır'a hakim olmayı denemişlerdir.