derin bir huzursuzluk veya memnuniyetsizlik hissidir. Disfori kendi başına bir zihinsel sağlık tanısı olmasa da anksiyete, depresyon ve madde kullanım bozuklukları gibi çeşitli zihinsel hastalıklarla ilişkili bir semptomdur.