Herhangi bir yerde birbirlerine indirgenemeyen iki adet karşıt ilkenin varlığını düşünen felsefi akıma düalizm denilmektedir. Varlığın insan zihninden tamamen bağımsız olarak var olduğunu savunmakta olan bir takım realist filozoflar onun madde ve düşüncenin ürünü olduğunu savunmuşlardır.

Günümüzde bu filozoflara felsefe tarihindeki düalist (ikici filozoflar) filozoflar adı verilmektedir. Felsefe tarihinde hemen hemen her filozof, var olanı sadece tek bir ana maddelere bağlayarak açıklamaz. Bazı filozoflar var olmayı birbirinin yerine geçirilemez iken iki tözle açıklamaya yönelmiştir. Filozoflara göre varlık her zaman birbirine indirgenemeyen iki adet ögeden oluşmaktadır. Bunlar ise madde ve düşünce ve ya beden ve zihin olmaktadır.