duyu organlarımızdan gelen bilginin sinir sistemi tarafından doğru olarak işlenememesinden kaynaklanır.
SPD’li kişi ya çevresine karşı aşırı hassastır ya da yeterince hassas değildir. Hiper duyarlılık (aşırı duyarlılık) durumunda fazla duyu yüklemesi gerçekleşir ve çevresinde bulunan birçok uyarıcı kişiye fazla gelebilir. Hipo duyarlılığı (az duyarlılık) bulunanlar ise genellikle daha fazla uyarıcı arayışı içindedir.