Türkçe'de "bir adet cin" anlamına gelir.

Arapça cnn kökünden gelen cinnī جنّى z "bir adet cin" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cin1 maddesine bakınız.

Ecinni kelimesi tarihte bilinen ilk kez cinnī "bir tane cin" Meninski, Thesaurus (1680)ecinnī "cin taifesi (kelime-i müvellede)" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ] eserinde yer almıştır.