Yaratılış Kitabı'na göre Yusuf ve Asenath'ın ikinci oğludur. Asenath, bir On papazı olan Potipherah'ın kızı ve Firavun'un Yusuf'a karısı olarak verdiği bir Mısırlı kadındı. Efrayim, İsrailoğullarının Kenan'dan gelmesinden önce Mısır'da doğdu.