Bu kelime bağışlama anlamına sahiptir. Orta çağ zamanında günah çıkarma ve ölümden sonraki zamanlarda cennete gidilmesi adına Papa'nın verdiği bir af belgesidir. Kiliseler halktan para toplayarak cennetten toprak satma durumudur.

Katolik kiliseleri yapılan harcamalardan dolayı bir bilgi yayınlıyor. Bu bildiride Hristiyan toplumu günahlarından arınırken kiliselere bağışta bulunmaları gerekiyor. Bu bildiriyle beraber günah arınma sonrasında kişiler kiliselere bağışlarda bulunuyor.
Kiliseler arınma karşılığında bağış istemesi, birçok reform hareketlerinin başlamasına neden oldu. Bu durum kilise otoritelerinin sorgulanmasına neden oldu. Bu durum kişilerin kiliseye olan inancını ortadan kaldırdı ve reform hareketlerinin başlamasına yol açtı.