Kişiliğin Enneagramı veya basitçe Enneagram, temelde birbiriyle bağlantılı dokuz kişilik tipinin bir tipolojisi olarak anlaşılan ve öğretilen insan ruhunun bir modelidir.