bilginin tanımı, bilgi ile ilgili kavramlar, bilginin kriterleri ve kaynakları, ulaşılabilecek bilgi, bilgiye ulaşma yolları, güvenilir bilgi, bilgiyi arayan ile bilgi konusu arasındaki ilişkiler gibi konuları incelemektedir, bilme eylemini tüm yönleriyle sorgulamayı amaç edinmiş felsefe alanıdır. . ampirisizm ve rasyonellik; epistemoloji ile iç içe olan kavramlardır.