görsel

Türkiye’deki insan haklarını, hukuk devletini, örgütlenme haklarını, ekonomik ve siyasal özgürlükleri, çalışma hakkını, düşünce ve inançlarını açıklama hakkını ve de elbette yaşam hakkını tartışırken artık bir tek ölçüye, bir tek tarafa zorunluyuz; bir tek yola mahkumuz; ölçü ve taraflar "demokrasi ve antidemokrasi"dir. Bu seçenek Türkiye halkının tek seçeneğidir. Bu seçeneği uzun uzadıya tartışmadan: artık demokrasi isteyin.